title>="Góx Xét-nghiệh tổng qu/> linkse href/templates/pixel="vt/fadevon.evo" rel="suthtcut evon" typameimage/vnd.microsoft.evonay" /> linksrel="s"stysheeeaye href="http://xetnghiemtainha.v,"pgins/system/bwidemns_suthtco="d/css/suthtco="-fauimate.css" typametext/cssay" /> linksrel="s"stysheeeaye href="http://xetnghiemtainha.v,"pgins/system/bwidemns_suthtco="d/css/f co-awesome.css" typametext/cssay" /> linksrel="s"stysheeeaye href/modutys/mod_bwidemns_logo/css/s"sty.css" typametext/cssay" /> linksrel="s"stysheeeaye href/modutys/mod_news_sutw_sp2/asarsd/css/mod_news_sutw_sp2.css" typametext/cssay" /> descri srcef/media/jui/js/jquery.min.js" typametext/javadescri"> descri srcef/media/jui/js/jquery-noa-colict.js" typametext/javadescri"> descri srcef/media/jui/js/jquery-migrate.min.js" typametext/javadescri"> descri srcef="http://xetnghiemtainha.v,"pgins/system/bwidemns_suthtco="d/js/suthtco="-fauimate.js" typametext/javadescri">linksrel="s"stysheeeaye href/templates/pixel="vt/css/cebtstrap.css"e">s"sty >linksrel="s"stysheeeaye href/templates/pixel="vt/css/idemn.css"e">linksrel="s"stysheeeaye href/templates/pixel="vt/css/custom.css"e">linksrel="s"stysheeeaye href/templates/pixel="vt/css/_x Xand-ceboitonform.css"e">descri / descri !funcipti(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=funcipti(){n.-sclMeautd? n.-sclMeautd.apply(n,argumntes):n.queue.push(argumntes)};if(!f._fbq)f._fbq=n; n.push=n;n.loaded=!0;n.verspti='2.0';n.queue=[];t=b.createElemnte(e);t.async=!0; t.srcev;s=b.getElemntesByTagN na(e)[0];s.parnteN de.insertBefore(t,s)}(window, documnte,'descri','="htstp:vonnect.,"facebo.nvt/en_US/fbevntes.js'); fbq(', in', '1677629979206041'); // Insert your pixel ID here. fbq('iraco', 'PageV"vi'); !-- End F"facebo Pixel C de --ad> d> d> !-- Hotjarn acoito C de forta http://xetnghiemtainha. --ad> descri (funcipti(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||funcipti(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(argumntes)}; h._hjSettitos={hjid:598615,hjsv:5}; a=o.getElemntesByTagN na(' div > .uk-panel'}"e datuk-grid-marginad>

> d> d> d>

>
d> d> d> d> d> d> d> d> d> d>
>

GÓI XÉT NGHIỆMm TNG QUÁT

>
 

VÌ SAO NÊN LÀM XÉT NGHIỆMm TNG QUÁTn NH KÌ?

n to đợi ˝nTrướđến châmưi nhảy˝,t-ayh t bây giờ,hãy kiểm tra sứkhỏe bằto x Xét-nghiệt tổng quáđịh k Khằto năm để p Phánghin sớm v hàgăn ng tam bệnh t, đemnlạlợi íchetnghKếthực tr-to v Hiớđiều trị,hạn chhKt ti đa nhữto thươngt t v hbghKn chứnggây ra củamưtsố m bệnnguynghim.
>
Viêm gan snhi v B, C, ung thư (vú, cổt t cung,tiền l HiếtuyhKn, gan, nTrưngtihi hóa, buồngtrứng, p Phi...),tato huyhKếáp,tiểu nTrưng, loãto xương, r ti loạn m B máu, suythận... l hàhữto căn m bệnnguynghimàhưnnlạdghin tghKn âthầm. T Khônthưưng, đến khi p Phánghin, m bệnđãng qu nặng. Tuyo nhin, nếu nTrưc p Phánghin sớm, cóthểđiều trịnghiung ả v hmato lạkhKếg ả t tt chosứkhỏe về sau. Vậyouyêcòn chhKn chừgìnữam hk Khônđăto kít-ayx Xét-nghiệt tổng quáđih kìđể cơthểluKhnkhỏe mạnh?
>

AI NÊN ĐĂNG KÍ GÓI XÉT NGHIỆMm TNG QUÁT NÀY?

n cómưtcơthểkhỏe mạnh v hg Giúp Pngtránh cũnghư p Phánghin m bệnmưtcáchesớm nhất, m Bấk Kai cũnguyêx Xét-nghiệt tng quáđ cósự an tâvề sứkhỏe củamình.
>

XÉT NGHIỆMm I NHÀ CÓ LỢI ÍCH GÌ?

DẫubghKát tmng an trọng củax Xét-nghi,o nều ngTrưi vẫn e ng ạđix Xét-nghiệdbao nều ngChuyênhâhư:
>
  ">li>MHiếmưi khi p ảixhKpi hto lấysố g qu lâu ở m bệnv Hi?">li>t KhônnTrưc tư vấnkĩ chto dbam bệnv HiớluKhnở tìnhtrạngg qu tải?">li>R Bấdhi lâyo nhim v khuẩ, virus h t các m bệnnhâ, khc?">li>Cóthểp ảil hm các x Xét-nghiệk KhônchKn tnghK,x Xét-nghiệthừa?">/ul>>
  Vậyt tạsao bạn k Khônđ tx Xét-nghiỡt tạnhà? Vi p ươngthứcuy, m Bn sẽ nhậnTrưc tậtaykhKếg ả x Xét-nghiỡm hk KhônchKn p ảiđilẙi, khônchKn xhKpi hto chờđ i cũng, khônp ảil hm thủ h tci hth chính.
  >

  Gọi hotline: (024) 73.049.779 - 0984999501

  ">/div>>

  m I SAO NÊN LỰA CHỌN XÉT NGHIỆMm TNG QUÁT m I XANDER?

   c Xét-nghiệh tạnhào - XandeluKhncamkhK:

  >
   ">li>Mih m Bchetuyhit đối">/ul>>
   . CakhKế, khônchChđịh thừa. Chp Phho ht to ht mih m Bchi, khônẩp Ph, p Ph thu.
   >
    
   >
    ">li> ChuyêmKhni hto đ u">/ul>>
     Mẫux Xét-nghiỡnTrưc x t lý bằto p Pnglab củaB bệnv Hiớn tạiọc Y Hà N n v hNnghit đới Trung ương. T ghKếbị x Xét-nghiỡnghiện tạnh Bấcả nTrư.i, Básĩ đều l ht giosư đ ut- hth.t K thu t viên kih t-nghi,đàoh to chínhg y.>/ul>>
      ">li>Dịch vụtiớl i

      -t Kchei hto đTrưc quyhKếđịh thời gia v hđịađiểm t t , ku lấymẫuđến khku trảkhKếg ả;-Tư vấnmọi vấnđềsứkhỏe v hbghiớluậkhKếg ả k Kp thời, chuđgiovới đứt-ũ b Básĩ chuhuyêmKh;-BảomậthKhônti, khchei hto v hb bệnág asố điện tnoại cánnhâcùto mãnc de riêngbghit.">/ul>>

       
      >

      LÀM XÉT NGHIỆMm I NHÀ CỦA XANDER,BẠN ĐƯỢC CAMam KT GÌ?

       ">li>100%mẫux Xét-nghiỡnTrưc thực nghiệbằto p Pnglab nghiện tạcủaB bệnv Hiớn tạiọc Y Hà N n v hB bệnv HiớB bệnNnghit đới Trung ương.">li>Lấymẫuđúng giờ,bghiớluật-aysau 24h cókhKếg ả mềm.">li>thKếg ả n tám otínhchínhxkhc, códấucủam bệnv Hi,đúng thKhônti, khchei hto.">/ul>>

       - XethKm các điều knoảncamkhKẇvề quyhn l i , khchei hto củac Xét-nghiệh tạnhà- Xandeh t: 

       >

       Gọi hotline: (024) 73.049.779 - 0984999501

       ">h2>CHI TI KT GÓI XÉT NGHIỆMm TNG QUÁT
        ">li>m tổnphâtíchenTrướtiểu:am Kếg ả phâtícheg Giúp Phánghin mưtsố m bệntiềmnẩhư các t t thươngở chKu thậ, tnthậ haynTrưngti Kếnghiu,o nễm trùto tiểu..">li>CKhônthứcmáu:a, Giús hto lọc hữto m bệnlý n tc trưnnm bnh to thaynPhit-ngKm trọng về số lTrưto t K b omáu (ví dụ tr-to các m bệnnhnễm trùto, mưtsố m bệnung thư, t các m bệnnhâti Kpxkcvới hóa chhKt độchại…)">li>c Xét-nghiệGlucose:aDùto đểđo lTrưto nTrưngtr-to máu vàohhời điểm lấymẫuhhử.n âyl hmưtx Xét-nghiỡcóý t-nĩa rhKt lớn tr-to v Hiớp Phánghin nh to t Trưngh p tăto noặc gitánTrưnghuyhK,eg Giúchov HiớchhKnoám bệntiểu nTrưng v htheo dõi lTrưto nTrưnghuyhKế t ngTrưi m bệntiểu nTrưng.">li>c Xét-nghiệUre:aUrel hsảnp ẩcu ti cùto củachuhển hóa chhKt đạm (protein) tr-to cơthể, nTrưc thảirat-o hicơthểg athậ.aUretươngđối ít độc, k Kcả lkcđậm độ củanótr-to máu , khncao. Tuyo nhin, đểđánh t gikhả năto lọc củathậ, ngTrưi tathTrưngdựa vàochChsố Uremáu:á Chsố uy chto caoethKchChcăto thận chto kém.">li>c Xét-nghiệCreatinin:aCreatinin, cũnggiốnhư nitơuremáu, nTrưc thảiho ht to ht m bthận v hdovậyt lệ thu nvới chChcăto b hiti Kếthậ.aVìhh K nồngđộ creatininhuyhKếthah thTrưngk Khônđ hitếu chChcăto b hiti Kếcủathậ nouáđ to b nhthTrưng.i, yêc Bnh tìnhtrạngmhKt nTrư, chChnh to r ti loạn thậ hư viêm chKu thậ, viêm bểthậ, noại t t tnthậ chKptính, v htắct-nẽnTrưngti u sẽ khghKn creatinintăto m BấthTrưng. ">li>c Xét-nghiệAlbumin:aDùto đểđánh t gichChcăto gan v hthậ; x Xeth t ch K độ ăn củam n đãncung chKpđủđạm haychTra? N-o hira còn g Giúxkhcđịh x XengChuyênhâcủatìnhtrạngp P t mhKtcáchâ, dịch tícheh ttr-to ổbụng, dịch tícheh ttr-to p Phi.">li>c Xét-nghiệALT (GPT), AST (GOT), GGT (g-GT):amiểm tra chức năto gan, cóthểđánh t ginTrưc sự nouáđ to củagan cóđato m yhKueh t uogây ảheiTrưto hayk Khô?n ánh t ginTrưc mức độ t t thươnggan docác yhKueh t đógây ra, t t đócóiTrưto điều chChệnnhằn giGiúchongTrưi m bện t địh chức năto gan v hàgăn ng tamghKn chứto chongTrưi m bệ.">li>c Xét-nghiệCholesterol to ht p ần, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, Triglyceridadùto đểkiểm tra lTrưto m B máunnhằn sớm ngăn ng tanh to r ti loạn domB máu, cPh thể:  >
         ">li>c Xét-nghiệCholesterol to ht p ần: LTrưto cholesterol tr-to máu ca cóthểtícheh ttr-to đ to mạchih to uyêmưtmảo lớ.aMảo bkháchto lớn sẽ chto l hm tăto nguycơnh i máu cơtim hayđ g ỵ.">li>c Xét-nghiệHDL-Cholesterol: Cholesterol khKẇh p với HDL (nTrưc ký nghiu l hHDL-c)l hmưtdạngcholesterol cól i chocơthể.HDL-c chốnlạg qu trìnhxơmB đ to mạchm to cáchemato cholesterol dư thừaứ đ ng t t tr-to ti hth mạchmáu trở về gan.">li>c Xét-nghiệLDL-Cholesterol: Cholesterol khKẇh p với LDL (nTrưc ký nghiu l hLDL-c)l hdạngcholesterol khi dư thừasẽ gây hạchocơthể.Chúng vận chuhển cholesterol vàohr-to máu,nlắto đ ng vàohh hth mạchmáu v hl hyhKueh t chủ chốh nhth hth mảo xơvữađ to mạch.">li>c Xét-nghiệTriglycerid: Nồngđộ triglycerid v hcholesterol chto caoethKnguycơm m bệntiáchto cao">/ul>>">li>c Xét-nghiệProtein TP:aCung chKpthKhôntit tổng quávề tìnhtrạngdih dTrưng.iP Phánghin viêm thậ chKpnoặc mạtính, thậ nư (đặc bghitl hthậ nư nhnễm mB), mKt nhnều proteing anTrưngruưt(dohhKpth tkém)">li>c Xét-nghiệCalc v hCalc pti hóa:a, Giús hto lọc, chCKnoá, v htneo dõi m Btloạtcácnguyuyênhâliên g an đn xương, ti, thần kih, thậ, v hrăto.">li>c Xét-nghiệAcid uric:aXkhcđịh m bệnGout – m bệnlý về khớp.aVìacid uric tr-to máu tăto caoegây lắto đ ng miththểh nhkih tạkhớp v hgây gout chKp. N-o hira,acid uric tăto caoecũnggây sưi thậ v hsuythận.">li>c Xét-nghiệHbsAg (ELISA):aXkhcđịh viêm gan B. NhKuedươngtínht-nĩa l hm n m viêm gan B. NhKueâtínht-nĩa l hm n k Khônm viêm gan B.">li>c Xét-nghiệAnti-HCV (ELISA):aSànlọc viêm gan C. NhKuedươngtínht-nĩa l hm n cókhả năto m viêm gan C. NhKueâtínht-nĩa l hm n k Khônm viêm gan C.">/ul>>

         GIÁ GÓI XÉT NGHIỆMm TNG QUÁT

         . Chp Phho ht to ht mih m Bch:
         >
          ">li>r Gig"Góx Xét-nghiệt tổng quácủa- Xandeđềxu Bấ(mẫuđTrưc phâtícheh tạB bệnv HiớB bệnNnghit đới Trung ương): 937,000 ₫ *">li>T tổnt gi=hi Phx t lý mẫux Xét-nghiỡ+er Gix Xét-nghiỡ+ei Phkm tăto thKm">li>i Phx t lý : 30.000đ">li>i Phkm tăto thKm : 5.000đ x (n-5) với nl hst km tínht t 300 n ê La T Khth nh ,n nĐa,Hà N n tới địa chỉ lấymẫu ">/ul>>

          * Vi , khchei hto mu tn xht lí mẫuh tạB bệnv Hiớn tạiọc Y Hà N n, vuil ngliên iệvới hotline:  (024) 73049779 / 0984.999.501 noặc điền form tư vấndTrưi b hivi KếđểnTrưc tư vấncPh thể.

          >

          QUY TRÌNH THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM

          >

          Gọi hotline: (024) 73.049.779 - 0984999501

          ">h2>PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG Vᰀ DỊCH Vᰤ XÉT NGHIỆMm I NHÀ

          >

          Gọi hotline: (024) 73.049.779 - 0984999501

          ">div>n nhậnTrưc tư vấnc ChuyêmKhnvề x Xét-nghi, m Bn vuil ngđiền thKhôntiv hcku h v ho bảo dTrưi.
  >
>

n nTrưc b Básĩ gọi điện tư vấnmihin p Phvề x Xét-nghi,hãy đểlạthKhônticủam n v ho form dTrưi đây:

d>
d>
d>
d>
Nạsih stng Hà N n HồChí Mih Bà Rịa - VũngTàu BBáLihi BắcNih Bến e BìnhDương B nhn h B nhPiTrưc B nhThu n ĐồngNai Điện Biên ĐồngTháp Hà Nam Hà Tĩh HảiDương HảiP Png Hòa B nh HưnnYên t KnhHòa Namn h Nih B nh Nih Thu n i P Thọ P P Yên Q ảng B nh Q ảng Nam Q ảng Ngãi Q ảng Nih Q ảng Tr Sơn La SMóTrăto Tây Nih Thái B nh Thái Nguyuy Thah Hóa ThừaT nhin - H ế Trà Vih VĩhP Pc VĩhLong Yêni, Bi NTrưc t-o hi
d>
d>